در سراسر کرج، فزدیس و اندیشه با مشاوره رایگان و سرویس رایگان خدمت گزار شما هستیم

تماس با مبل شویی ستاره فردیس

۰۲۶۳۲۸۰۰۹۰۰ شعبه اصلی ( هفت تیر و مرکز شهر)

۰۲۶۳۴۴۹۴۱۰۰ (موذن، گوهردشت، باغستان)

۰۲۶۳۲۵۳۰۷۰۰ (عظیمیه، نبوت، طالقانی، آزادگان)

۰۲۶۳۲۷۳۰۹۰۰ (مهرویلا)

۰۲۶۳۴۶۸۱۳۰۰ (گلشهر و مهرشهر)

۰۲۶۳۲۸۱۸۵۰۰ (شهرک وحدت و بنفشه)

۰۲۶۳۶۵۳۲۱۰۰ ( اختصاصی فردیس و کرج )